PORTATİF LİBS ANALİZ CİHAZLARI  Z SERİSİ Z-200/300


Z- Serisi LIBS cihazının C%: 0.12 deteksiyon limiti sayesinde,
Karbon çelikleri analizi sorun olmaktan çıktı...
Mesela 4130 ve 1018 gibi karbon çelikleri kolayca analiz edilip tanımlanabilmektedir.

 

 

LIBS Tipik OES olup Foküslenmiş Lazeri numune yüzeyini yakarak plazma oluşturulması sonucunda elde edilen spektrumların dalgabuyu emisyonlarına göre ayırt edilerek elementer anzliz yapma tekniğidir.
 • Bu teknik ile Periyodik tabloda Hidrojen den Uranyum a kadar olan elementlerin analizlerini yapma imkanı... sağlamaktadır.
   
 • Z Serisi LİBS Cihazı ile  H,Li,Be,B,C, N, O, F, Cl, Br, Rb, Cs, K, S, Na, Mg, Al ve ağır Elementler ve NTE de okunabilmektedir. 
   
 • Yüzeyi kirli numunelerin ön yakma yapılarak temizleme özelliği sayesinde kirli yüzeylerden analiz yapma özeliği.
   
 • Argon gazı ile C okuyabilme özeliği bulunmaktadır.
   
 • Al Alaşımlarda yüksek hasasiyette ve 0.02% Mg  okuma özeliği.
   
 • Sadece SciAps Z-serisi LİBS  ile  Aluminyum, Ni ve diğer alaşımlarda Li ve B ölçülebilinmektedir diğer portatif cihazlarda ölçülememektedir.
   
 • Be elementi Z-serisi LİBS ile özellikle Cu ve diğer alaşımlarda hassas ve değru bir şekilde okunabilmektedir.
   
 • Se Elementinin Kurşun içermeyen Cu alaşımlarda çok öneme arz etmektedir. Z-serisi LİBS ile Se doğru bir şekilde Analiz edilebilmektedir.
 • Hareketli 2D Laser ile çok noktadan elde edilen data ile ortalama alarak daha doğru ve daha hassas analiz yapma imkanı vermektedir. Bu çoklu nokta ile homojen olamyan numnelerde tek nokta analizlerinde oluşacak  hatalı sonuçlarında önününe geçelimiş olunmaktadır.
 • Karbon okuyabilen Tek Portatif cihaz olan Z Serisi Libs Ciahazı ile orta ve yüksek karbonlu çelikler analiz edilebilmektedir. Z Serisi Libs C%: 0.12 deteksiyon limitlerinde Karbonu okuyabilmektedir.
 
 
Metal Alaşım Uygulamaları:
Al Alaşım Uzmanı Hiçbir portatif el tipi cihazın ulaşamadığı Mg, Si gibi düşük deteksiyon Mg%: 0.020 limitlerine ulaşılabilinmektedir.
                      
 • Pik Döküm
   
 • Karbon Çelikleri 
   
 • Paslanmaz Çelikler
   
 • Al- Alaşımlar
   
 • Ti- Alaşımlar
   
 • Bronz,
   
 • Prinç
Kalitatif ve Kantitatif Elementel Analiz
Mineral Elermenter Harita Çıkarma
TEKNİK ÖZELLİKLER
  Z-200 Z-300
Ağırlık < 1.8kg
Lazer 1064 nm Göze zarsız I Calass,
5 mJ, 50 um Laser 
1064 nm Göze zarsız I Calass,
5 mJ, 50 um laser 
Analiz Süresi 1-3 sn. 1-3 sn.
Elemental Okuma Aralığı Li(3) – U(92)
F, Br, Cl, N, O, S, Rb, Ce ve K. hariç  Ağır , Geçiç , ve NTE elementleri  okunur.
H (1 )– U(92)
Z-200 okuduğu elementlere ilave olarak H, N, O, F, Cl, Br, Rb, Cs, K, S. de okuyabilmektedir.
Dalgaboyu Aralığı 190-615 nm 190-950 nm

 

 
  Copyright (c) 2014 DengeTeknik / Web Tasarım Kayra.Net