Portatif Raman Spektrometreler

Raman Spektroskopisi maddenin her türlü halinin titreşim, dönme ve diğer düşük frekanslı durumlarının çalışıldığı bir spektroskopik tekniktir.

INSPECTOR 500 PORTATİF RAMAN SPEKTROMETRE
raman8

Raman Kütüpanesi 250 adet ID ile donatılmıştır ilave olarak
kullanıcı kendi eklemeler yapabilmektedir.

Inspector 500 portatif Raman Spektrometre cihazı minerallerin tanımlanmasında kullanılır.

Raman spektrometre cihazı hergeçen gün daha fazla önemi artarak , mineraller ve değerli taşlar analiz için kullanılmaktadır. Raman analiz cihazında kullanılan 25 um çaplı lazer kaynağı ile küçük noktaların Analizleri yada geniz yüzeylerde ortalama alaraktan da analiz yapabilmektedir.

Raman –OH ve –CO2 gibif foksiyonel gruplara karşı çok sensetif olup özellikle farklı silikat ve karbonat mineralleri için uygundur.

Raman spektrometre cihazı NIR cihazının yapamadığı Karbon’un değişik formları olan Amorf , Grafit’ten Elmas’a kadar birçok yapıyı ayırt edebilmektedir.

raman4

Inspector Scope arazide küçük damarlarda mineral yapısını gözlemleyerek mineral tanımlaması yapabilmektedir.

Inspector 500 eltipi Raman gibi çalışabildiği gibi XYZ ekseninde hareket edilin mikroskop satandı ve dijital kamera ile entegre çalışabilmektedir.

Güçlü bir analitik cihaz olan Inspector mikro büyüklükteki numunelerde, lifler, katkı maddeleri, mineral tanecikleri gibi küçük parçacıklarda bileişk ve nineral analizlerini yapabilmektedir.

100X büyütmeli opjektif ve video ile hetorojen ve çok küçük parçacıkların gözlemlenmesi sağlanmaktadır.

Ramanın Seçiciliğine aşağıda birkaç örnek verilmiştir.
Mineraler alunite, dickite ve pyrophyllite lerin biribiirnden ayırt edeilmesi portative NIR cihazı ile ayırtedeilmesi çok zor olamsına ragmen Ramanın eşsiz pik yapısı ayırt etme yeteneği ile ID belirleme kolayca yapılabilmektedir.

Aşağıda Inspector 500 ile herbir mineralin spektrumları görülmektedir.

raman5raman6raman7