Portatif LIBS Analiz Cihazları

LIBS, bir malzemedeki element konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılan bir çeşit optik emisyon spektroskopisidir.

Z-SERİSİ PORTATİF LIBS ANALİZ CİHAZLARI
Z-Series-HH-LIBS
sciaps-logo

LIBS Tipik OES olup odaklanmış lazerle numune yüzeyini yakarak plazma oluşturulması sonucunda elde edilen spektrumların dalgabuyu emisyonlarına göre ayırt edilerek elementer anzliz yapma tekniğidir.

Sciaps-LIBS-technology-illustration
 • Bu teknik ile periyodik tabloda Hidrojen den Uranyum a kadar olan elementlerin analizlerini yapma imkanı sağlamaktadır.

 • Z Serisi LIBS Cihazı ile H, Li, Be, B, C, N, O, F, Cl, Br, Rb, Cs, K, S, Na, Mg, Al ve ağır Elementler ve NTE de okunabilmektedir.

 • Yüzeyi kirli numunelerin ön yakma yapılarak temizleme özelliği sayesinde kirli yüzeylerden analiz yapma özeliği.
 • Argon gazı ile C (karbon) okuyabilme özeliği bulunmaktadır.

 • Al Alaşımlarda yüksek hasasiyette ve 0.02% Mg okuma özeliği.

 • Sadece SciAps Z-serisi LİBS ile Aluminyum, Ni ve diğer alaşımlarda Li ve B ölçülebilmektedir, diğer portatif cihazlarda ölçülememektedir.

 • Be elementi Z-serisi LIBS ile özellikle Cu ve diğer alaşımlarda hassas ve değru bir şekilde okunabilmektedir.

 • Se Elementi kurşun içermeyen Cu alaşımlarda çok önem arz etmektedir. Z-serisi LİBS ile Se doğru bir şekilde Analiz edilebilmektedir.

 • Hareketli 2D Laser ile çok noktadan elde edilen data ile ortalama alarak daha doğru ve daha hassas analiz yapma imkanı vermektedir. Bu çoklu nokta ile homojen olamyan numnelerde tek nokta analizlerinde oluşacak hatalı sonuçlarında önününe geçilmiş olunmaktadır.

 • Karbon okuyabilen tek portatif cihaz olan Z Serisi LIBS Cihazı ile orta ve yüksek karbonlu çelikler analiz edilebilmektedir. Z Serisi LIBS C%: 0.12 deteksiyon limitlerinde karbonu okuyabilmektedir.

Alaşım ve Metal Uygulamaları

Metal Alaşım Uygulamaları:
Al Alaşım uzmanı hiçbir portatif el tipi cihazın ulaşamadığı Mg, Si gibi düşük deteksiyon Mg%: 0.020 limitlerine ulaşılabilinmektedir.

libs2
 • Pik Döküm
 • Karbon Çelikleri
 • Paslanmaz Çelikler
 • Al- Alaşımlar
 • Ti- Alaşımlar
 • Bronz
 • Prinç

Maden ve Jelojik Numune Uygulamaları

Kalitatif ve Kantitatif Elementer Analiz

libs07libs08
TEKNİK ÖZELLİKLER
  Z-200 Z-300
Ağırlık < 1.8kg
Lazer 1064 nm Göze zararsız  Class-I,
5 mJ, 50 um Laser 
1064 nm Göze zararsız  Calass-I,
5 mJ, 50 um laser 
Analiz Süresi 1-3 sn. 1-3 sn.
Elemental Okuma Aralığı Li(3) – U(92)
F, Br, Cl, N, O, S, Rb, Ce ve K. hariç  Ağır , Geçiç , ve NTE elementleri  okunur.

H (1 )– U(92)
Z-200 okuduğu elementlere ilave olarak H, N, O, F, Cl, Br, Rb, Cs, K, S. de okuyabilmektedir.

Dalgaboyu Aralığı 190-615 nm 190-950 nm