LIBS Nedir ?

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) numune yüzeyinde mikro plazma yaratmak için kısa bir lazer darbesinin uygulandığı hızlı kimyasal analiz teknolojisidir

libs_1

Lazer Ablasyon: Numune üzerine foküslenmiş Lazer küçük miktarda maddeyi kopartır.

libs_2

Lazerle birlikte numune yüzeyindeki sıcaklık > 15,000 K üzerinde plazma oluşur ve plazma kısa sürede genişler..

libs_3

Sürekli ışık emisyon erken evresinde plazma 200 ~ 300 nsec arasında soğumaya başlar.

libs_4

Herbir atom 1 μsec yeden kısa sürede biribinden ayrılır.

libs_5

Elementlerin vermiş olduğu spektrumlar fiber optik kablo ve leslerle dedektöre aktarlır.

libs_6

Elde edilen spektrumlar LIBS yazılımı tarafından Nitel ve nicel element analizlerine dönüştürülür.

LIBS VE LA

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) numune yüzeyinde mikro plazma yaratmak için kısa bir lazer darbesinin uygulandığı hızlı kimyasal analiz teknolojisidir. Bu analitik teknik, diğer element analiz tekniklerine göre çok sayıda avantaja sahiptir;

  • Numune hazırlığı gerektirmeyen analiz deneyimi sunar.
  • Tek nokta analizinde bir kaç saniyeler seviyesinde hızlı analiz süresine sahiptir.
  • H, Be, Li, C, N, O, Na ve Mg gibi hafif elementleri de kapsayan geniş bir element tanıma bandına sahiptir.
  • Numune yüzeyinin hızlı taranmasını ve derinlik profilini de içeren çok yönlü örnekleme protokollerine sahiptir.
  • İnce yapılı numune analizlerinde dahi interference riski taşımayan analitik tekniktir.

LIBS teknolojisinin tipik tespit limiti, ağır metaller için düşük ppm mertebelerindedir. LIBS uygulaması, metaller, yarı iletkenler, cam ürünler, biyolojik dokular, izolatörler, plastik numuneler bitki numuneleri, toprak numuneleri, ince boya kaplamalar gibi çok geniş bir numune matrisinde uygulama alanı bulurlar.

LA (Laser Ablation)

LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), katı numune üzerine direk uygulama yaparak yüksek hassasiyetli elementel ve izotopik analiz yapan güçlü bir analitik tekniktir. LA-ICPMS , numune yüzeyine odaklanan lazer ışın demetinin yarattığı etkiyle yani Laser Ablation (LA) ile başlar.

Bu etki sonucu oluşan ablasyona uğramış parçacık, numunenin iyonizasyonu ve digestion için, ikinci bir kaynak olan ICPMS cihazına transfer edilir ve elementler ppb seviyelerinde analiz edilir.