LIBS Elementer Analiz Cihazları

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) numune yüzeyinde mikro plazma yaratmak için kısa bir lazer darbesinin uygulandığı hızlı kimyasal analiz teknolojisidir.

J200 TANDEM LIBS/LA SERİSİ

Minimum numune hazırlayarak max elementer analiz performansı tek dijit ppm den 100% e kadar geniş element okuma kabiliyeti H(1) dahil Be, B, Li,C,N,O, Na, Mg okunması zor olan elementlerin yanı sıra halojen elementler dahil periyodik tabloda 70 üzerinde element hızlı bir biçimde saniyede kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilebilmektedir.

J200 LIBS elementer analiz cihazı Short Pulse Nd: YAG Laser kullanmakta olup NIR(1064nm) den 213 nm kadar lazer seçenekleri sunmaktadır.

Teknik Özellikleri:

 • Detektör: CCD 2-6 Kanal seçeneği 190-1040 nm geniş band ve Taramalı Czerny Turner ICCD 1900 nm-900 nm bant aralığında yada Echelle ICCD 190-900 nm Spekral aralıkta opsiyonel solarak sunulmaktadır.

 • Numune Kompartımanı: 5x5 cm ve 2cm de ve 0.2 mikron rezülüsyonda x-y ekseninde hareket edebilmekte olup z ekseninde de 0.1 mikron rezülüsyonla da hareket edebilmektedir.

J200 Serisi LIBS ile ne yapılabilir ?

 • Toplu (bulk) elementer analiz tek noktada yada çok noktada
 • Tek noktada mikro analiz
 • Derinliğe göre derinlik profili çıkartma
 • Yüze yalanında Element haritalama (maping)

J200 Tandem LIBS/LA Sistemi çok amaçlı kullanıcı talebleri hitap eden bir analitik elementer analiz sistemi olup LIBS yada LA olarak ayrı ayrı kullanılabildiği gibi Tandem olarak tek ünite LIBS ve LA olaraktan işleve görmektedir.

Tandem olarak kullanılması durumunda numune üzerinden Laser ile elde edilen plazma direk olarak LIBS de elementer analiz yapılabildiği gibi aynı plazmadan elde edile partiküller ICP yada ICP-MS e transfer edilerek Major/ trace element ve izotop oranları da belirlenebilmektedir.

Teknik Özellikleri:

 • Detektör: CCD 2-6 Kanal seçeneği 190-1040 nm geniş bant ve Taramalı Czerny Turner ICCD 1900nm - 900nm band aralığında yada Echelle ICCD 190-900 nm Spekral aralıkta opsiyonel solarak sunulmaktadır.

 • Numune Kompartımanı: 5x5 cm ve 2cm de ve 0.2 mikron rezülüsyonda x-y ekseninde hareket edebilmekte olup z ekseninde de 0.1 mikron rezülüsyonlada hareket edebilmektedir.

J200 Serisi LIBS/LA ile ne yapılabilir ?

 • LA den elde edilen spektrum direk olarak ICP yada ICP-MS bağlanarak ppb mertebesinde elementer analiz nonosecomd yada femtosecond
 • Toplu (bulk) elementer analiz tek noktada yada çok noktada
 • Tek noktada mikro analiz
 • Derinliğe göre derinlik profili çıkartma
 • Yüze yalanında Element haritalama (maping)
AURORA LIBS DEKSİYON MODÜLÜ
aurora_1

Minumum numune hazırlayarak max elemeter analiz performansı tek dijit ppm den 100% e kadar geniş elemnt okuma kabiliyeti H(1) dahil Be,B, Li,C,N,O, Na, Mg okunması zor olan elementlerin yanı sıra halojen elemetler dahil periyodik tabloda 70 üzerinde element hızlı bir şekilde saniyede kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilebilmektedir.

AURORA LIBS Dedeksiyon modülü sadece spektrometreden oluşmaktadır, Kullanıcını sahip olduğu mevcut Laser ünitesine bağlanarak detektör olarak kullanılabilmektedir.

Spektreometre modülü 3-6 kanallı 190-1040 nm spektral aralıkta spektrum alabilmektedir. Daha çok bilinmeyen numunelerin alınarak kalitatif olarak tanımlanmasında kullanılmaktadır.