LA Nedir ?

Laser Ablation, Lazer ışın demeti ile numune üzerinden parçacık koparılması tekniğinin kullanıldığı bir işlemdir. Laser Ablation işlemi; nano malzemelerin üretimi, ince metalik ve dielektrik film birikimi, süper iletken malzemelerin imalatı, metal parçaların rutin kaynak ve yapıştırmasında ve MEMS yapıların mikroişlemelerinde de dahil olmak üzere bir çok teknik uygulamada kabul gören bir yöntemdir.

LA-ICP-MS-Step-1
LA-ICP-MS-Step-2
LA-ICP-MS-Step-3
LA-ICP-MS-Step-4
LA-ICP/MS

LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), katı numune üzerine direk uygulama yaparak yüksek hassasiyetli elementel ve izotopik analiz yapan güçlü bir analitik tekniktir.

LA-ICPMS , numune yüzeyine odaklanan lazer ışın demetinin yarattığı etkiyle yani Laser Ablation (LA) ile başlar. Bu etki sonucu oluşan ablasyona uğramış parçacık, numunenin iyonizasyonu ve digestion için, ikinci bir kaynak olan ICPMS cihazına transfer edilir ve elementler ppb seviyelerinde analiz edilir.

AVANTAJLARI:

LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), hiçbir numune hazırlığı yapılmaksızın, ppb (parts per billion) seviyelerinde hassasiyetle kimyasal analiz yapması nedeniyle, çok heyecan verici analitik teknolojiye sahiptir.

Numune iletken olsun ya da olmasın, karmaşık bir vakum sistemine gerek duymaksızın, hava ortamında analiz yapılabilir. Saniyeler içinde analiz sonuçları elde edilir, bu yüzden, ppb seviyelerinde sonuçlar en yüksek hıza sahip analiz cihazıdır.

LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) cihazı, numunenin ağırlığı pikogramdan femtograma kadar, alt mikroskala değerlerinde dahi olsa ölçümleme yapabilir. ICPMS cihazlarındaki alışıla geldik akışkan nebulizasyon yaklaşımları miligramlar seviyesindedir.

En uygun Laser Ablation (LA) şartları ve ICPMS protokolleri uygulandığında, LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) geniş bir katı örnekleme grafiği içerir;

 • Toplu (bulk) analiz
 • Lokal içerik ve kusur analizi
 • Derinlik profili
 • Elementel/izotop haritalama

En sık kullanılan lazer temelli iki metod, 100-350 μm spot boyutlu tipik lazer analizi ile toplu analiz ve birkaç mikron spot boyutlu mikroanalizdir.

FEMTOSANİYE LAZER DARBELEME

Femtosaniye Lazer Darbe kullanımı, LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) teknolojisinde son tekniktir. Bu teknik, numunedeki farklılaşmayı azalttığı gibi, ölçüm hassasiyetini ve doğruluğu arttırır. Bu yöntemin avantajları;

 • Coulomb patlaması gibi termal olmayan kütle ablasyonu ve direk kimyasal bağ kopuşu numunenin gerçek kimyasını verir ve elementel/izotropik farklılaşmanın azalmasına vesile olur.
 • Ablasyona uğramış parçacıkların ideal boyut dağılımı (20-200 nm) okunmak üzere ICPMS plazma torçuna, tanımlama hassasiyetinin artması için transfer olur.
 • Daha tutarlı bir boyut dağılımı ile, iletilen ICPMS sinyalinin dalgalanması azalır ve ölçüm hassasiyeti artar.
 • ICPMS cihazına transfer edilen parçacığın tamamının iletilmesi ve sindirimin tamamen yapılması gerçekleşmiş olur.
LA-LASER ABLATION
 • Laser Ablation, Lazer ışın demeti ile numune üzerinden parçacık koparılması tekniğinin kullanıldığı bir işlemdir. Laser Ablation işlemi; nano malzemelerin üretimi, ince metalik ve dielektrik film birikimi, süper iletken malzemelerin imalatı, metal parçaların rutin kaynak ve yapıştırmasında ve MEMS yapıların mikroişlemelerinde de dahil olmak üzere bir çok teknik uygulamada kabul gören bir yöntemdir. Son zamanlarda Laser Ablation, güneş pili kenar izolasyonu imalatında da popülerlik kazanmıştır.
 • Laser Ablation, kimyasal analiz alanında, dinamik bir teknloji platformu sunar. Laser Ablation, numunenin üzerinde parlak bir plasma yaratır. Buradan yayılan ışık, periyodik tablodaki elementlerin, numune üzerindeki varlığını ve yoğunluğunu tespite yardımcı olur; bu tespit tekniği LIBS olarak bilinir. Laser Ablation ayrıca, ikinci bir kaynak olarak ICP-MS cihazına, numune yüzeyinden koparılan parçacıkların transfer edilip analiz edilmesi için, ince parçacık akısı oluşturur. Bu sistem LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) olarak adlandırılır.
 • Laser Ablation temelli LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy ve LA-ICPMS gibi teknikler, katı numunelerden, sıkıcı ve kompleks işlemler gerektiren, toksik ve asidik uygulamalarla numune hazırlama süreçlerine gerek kalmadan, doğrudan analiz yapmaya olanak sağlayan, hızlı ve güvenilir sonuçlar veren analitik tekniklerdir. Bu sonuç, LIBS ve Laser Ablation cihazlarının çevre ve insan sağlığı açısından da “YEŞİL” olması sonucunu doğurur.
 • Enerji, dalgaboyu, atım süresi gibi Lazer parametrelerini, numunenin fiziksel-kimyasal özelliklerinin yanısıra, yukarıda belirtilen mekanizmalarla ortaya şıkacak olan gaz da etkileyecektir. Bunlar, ablasyona uğramış kitlenin parçacık kütle dağılımı ve kütlenin ayrılmasını sağlayan birincil ve ikincil mekanizmalar, parçacıkta yaratılan plazmanın optik-fiziksel özelliklerini sürekli kontrol altında tutar.
 • Sonuç olarak, doğru Laser Ablation temellerinde, uygun parametreleri almak için LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy ve LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) kullanımı ile elde edilecek analiz sonuçlarının kritik bir ön koşuldur.

Laser Ablation temellerinin iyi anlaşılmasıyla elde edilebilecek uygun lazer parametrelerinin doğru seçimi, LIBS ve LA-ICPMS kullanımı ile doğru ve kesin analiz sonuçlarına ulaşmada kritik bir ön koşuldur