AAS - Atomik Absorbsiyon Spektrometreler

Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir.

iCE3300 ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRE
thermo-logo


Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir.

Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek parçalı katı hal dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımın absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır. Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.


Thermo Scientific iCE 3300
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi kompakt, kullanımı kolay, tamamen bilgisayar kontrollü, çift ışınlı, alevli atomik absorpsiyon spektrometresidir. Hidrür Jenaratörü eklenebilir. İstendiğinde grafit fırın ilavesi ile upgrade edilebilir.

En karmaşık analizleri bile kolaylaştırır. Üstün çift ışın optiği ile olağanüstü performans sağlarken yenilikçi donanım ve yazılım tasarımı ile kolay örnek analizi, yöntemleri geliştirme ve cihaz bakımı kolay sunar;

  • Az yer kaplayan kompakt tasarım
  • Gelişmiş, otomatik metot hazırlama rehberliği (Wizard) ile kullanıcı dostu yazılım
  • Tam inert sprey odası ile yüksek verimli nebülizasyon tarafından sağlanan olağanüstü alev hassasiyeti
  • Kanatlı titanyum alev başlığı ile zor örnekler için bile olağanüstü atomizasyon
  • Quadline döteryum zemin düzeltme
  • Tam otomatik gaz akış kontrolü ile tüm alev türlerinde, güvenilir ve tekrarlanabilir analizler
  • Başlık değiştirmeden hava-asetilen alevinden azotprotoksit-asetilen alevine otomatik geçiş
  • Rakip ürünlere kıyasla %50 den fazla asetilen tasarrufu
  • Otomatik ayarlanabilen 6 lamba karosel