LIBS ve LA Elementer Analiz

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) numune yüzeyinde mikro plazma yaratmak için kısa bir lazer darbesinin uygulandığı hızlı kimyasal analiz teknolojisidir. Bu analitik teknik, diğer element analiz tekniklerine göre çok sayıda avantaja sahiptir;